sábado, 21 de julio de 2007

Diolch fyth am Bill's...

Dwy wythnos ym Mhrifysgol Essex ac o ni ffeili aros i ddianc am ychydig ddyddie. Brighton am benwythnos i ddal lan gyda fy ngefneither Teleri a cyflawni fy nyletswyddau fel godmother i Ela Mai, 2 flwydd oed...

Dechreuodd pethe ddim yn dda. Talu £43.00 am docyn (scandal!), ond oherwydd y ciw yn y swyddfa docynnau, miso'r tren cyntaf o Colchester i Llundain, ac yna cyrraedd Victori a sylweddoli, gyda chalon drom, fod pob un tren yn delayed oherwydd yr holl lifogydd diwedd wythnos diwethaf. Wedi awr o aros, yr hapusrwydd o glywed y datganiad fod 'na dren i Lewes yn gadael mewn 5 munud yn sydyn ddiflanu pan ddath hi i dreio mynd mewn i'r tren - canoedd o bobl drwg eu tymer eisioes wedi squasho mewn...Fe lwyddes i hefyd i beilo mewn, a gorfod gwario'r awr a hanner nesaf wedi cwtsho lan at rhyw ddyn busnes smart mewn tawelwch, dim digon o le na ocsigen i gynnal sgwrs polite. Dwi erioed wedi bod mor falch o weld botel win agored pan gerddes i mewn i dy Teleri yn Lewes tua chwech awr ar ôl dechrau fy siwrnau!

Dydd Sadwrn, ac mi wellodd pethe'n sylweddol. Bore: darllen papur newydd, rhoi bath i Ela a wedyn chware doli a darllen storis Postman Pat. Wedyn, mewn a ni i ganol Lewes, via'r parc (ma' Ela'n ddwl am y swings! - ar ôl hanner awr roedd rhaid ei dragio hi bant yn sgrechen a cico!). Dim ond un peth wnaeth iddi daweli - yr addewid o gacen yn Bill's. Ma Bill's yn Mecca i unrhywun sy'n desperate am kick o fwyd luscious; siop llysie organig yw hanner y siop, tra fod yr hanner arall yn gaffi sy'n cynnig y bwyd mwyaf ffantastig dwi wedi blasu erioed - salads, pethe swish ar dost (ma'r portobello mushrooms yn gorgeous!!), pizzas, curries...popeth yn home made, ffresh ac yn edrych yn anhygoel! (http://www.billsproducestore.co.uk/). A'r uchafbwynt: y cacennau. Ma' nhw'n artwork, gyda pob teisen wedi ei haddurno gyda peil o ffrwythau, siocled, blodau...Brecwast dydd Sadwrn, felly, oedd cacen o Bill's: Fresh Fruit Pavlova i fi, Banoffee Pie i Teleri, a extra llwy i Ela i helpu mas. Ac mi 'odd pob llwyed yn nefoedd. Dwi erioed wedi cymryd cymaint o amser yn bwyta un darn o gacen, cymaint odd y pleser o bob lond ceg...A dweud y gwir yn onest, mi o ni'n llawn wedi jyst hanner y pavlova, ond doedd gadael plat hanner-llawn ddim yn opsiwn. Hanner awr yn ddiweddarach, mi o ni nôl yn y parc, Ela'n swingio unwaith 'to, tra fod Tel a fi'n meddwl am ffyrdd o herwgipio Duw'r cacennau, Bill ei hun, a'i wneud e'n gaethwas i ni a'n holl dyheadau gastronomiadd...

lunes, 16 de julio de 2007

Hapusrwydd = arian + dim gwleidyddiaeth?

Dwi ym Mhrifysgol Essex am fis yn gwneud cwrs Cyflwyniad i Ystadegau ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol. Pan o ni yn y Brifysgol, fe lwyddes i osgoi unrhyw beth odd yn ymwneud a rhifau - 'odd Syniadaeth Wleidyddol yn gan waith mwy diddorol na unrhyw fodiwl mewn 'quantiative methods'. Ond dwi'n dyfaru nawr! Does dim dianc wrth y 'regression analysis' a'r 'quadratic equations'!

Mi 'odd hi'n yffach o sioc i'r sistem i orfod mynd nôl mewn i 'student' mode. Ma' fy ystafell i - dodrefn mdf brown hyfryd a lleni 'chintz' piws a pinc - yn un o 13 ar y llawr, a rhaid rhannu'r gegin a'r stafell folchi. Y peth rhyfedd yw pa mor gyflym y daw'r sgiliau cyd-fyw yn ôl: ffitio tri bag Tesco mewn i un silff yn yr oergell, adnabod sŵn y gawod yn cael ei throi i ffwrdd er mwyn bod yn barod i neidio mewn cyn y person nesaf, dechrau coginio deg munud cyn bod y rhai hyny sy'n defnyddio pob 'utensil' yn y gegin yn cyrraedd i hawlio'r gegin...Ma rhyw fath o ddynamig 'survival of the fitest' wedi cicio mewn - jyst gobeithio y bydd yn ddigon i syrfeifo'r dair wythnos sydd 'da fi ar ôl o'r cwrs!

Ma'r cwrs i hun - er gwaetha'r derminoleg annirnadwy a'r equations scary, yn itha diddorol. Heddiw, mi fuon ni'n edrych ar ddata o'r 'European Social Survey', ac yn trio adnabod beth yw'r ffactorau sydd yn effeithio ar hapusrwydd pobl. Mi 'odd dros gant o variables i ddewis o, a rhaid oedd datblygu model gan ddewis y variables mwyaf priodol ar gyfer esbonio hapusrwydd. Rhaid i fi gyfadded nad oedd lot o syniad gyda fi ble i dechrau gyda'r holl golofnau o rifau odd yn llenwi'r sgrin o'm blaen i. Ond wedi ymdrechu'n galed gyda ail-godio rhai variables, a troi eraill mewn i dummy variables (cymleth iawn!!!) mi ddangosodd fy model i ma'r bobol mwyaf hapus yw'r rhai hynny sy'n ennill fwyaf o arian ac sydd yn ymddiddori lleiaf mewn gwleidyddiaeth. I rywun fel fi sy'n ennill cyflog gweddol drychinebus ac sydd yn gwenud gwaith ymchwil ar wleidyddiaeth, doedd hyn ddim yn argoeli'n dda!!! A oedd bywyd o anhapusrwydd dwys o fy mlaen i, gofynes i'n ofnus i'r darlithydd?

'Paid a becso', medde fe, 'bach o 'manipulation' ac fi'n siwr galli di gal rhagolygon llawer mwy optimistaidd!' Ma'n amlwg fod lot mwy gyda 'fi ddysgu am yr holl fusnes ystadegau 'ma...


Rhai fformiwlas arall ar gyfer hapusrwydd ddes i ar eu traws nhw ar y w
ê:

a.
HAPPINESS = THE NUMBER OF DESIRES FULFILLED

_________________________________
THE NUMBER OF DESIRES ENTERTAINED

The quantum of happiness is increased either by
1. Increasing the numerator, i.e. maximizing the desires fulfilled. Or
2. Decreasing the denominator, i.e. minimizing the desires entertained.


b. Happiness = P + (5xE) + (3xH)

Where
P = Personal Characteristics (including outlook on life, adaptability and resilience).
E = Existence (health, financial stability and friendships).
H = Higher Order needs (self-esteem, expectations, ambitions and sense of humour).


Os chi moin ffindio mas pa mor hapus i chi, gwnewch y prawf yma ar wefan y BBC:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/happiness_formula/4785402.stm